Διερευνώντας έναν κόσμο πληροφοριών

Όπως αναφέρθηκε αλλού, ο ιστότοπος EverydayWins έχει ως σκοπό να παράσχει στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού γενικές πληροφορίες για τη νόσο και τη θεραπεία, καθώς και συμβουλές και διδακτικό υλικό για το πώς να ζήσουν με τη συγκεκριμένη νόσο. Το Διαδίκτυο βρίθει επίσης από πηγές που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους – από ιστότοπους οι οποίοι εστιάζουν συγκεκριμένα και αποκλειστικά στην ιατρική πτυχή του καρκίνου του μαστού έως ιστολόγια με θέμα τη ζωή με τη νόσο, με αναρτήσεις από γυναίκες που έχουν επιβιώσει.

Παρακάτω, σας δίνουμε μία σύντομη, ενδεικτική λίστα συνδέσμων για ιστότοπους οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε περαιτέρω τη νόσο και πώς να ζήσετε με αυτήν.