1. 1. Αποδοχή

Ο ιστότοπος Everydaywins.org (ο «Ιστότοπος») αναπτύχθηκε και παρέχεται από την IPSEN Innovation (εφεξής καλούμενη, από κοινού με τις θυγατρικές εταιρείες της, «Ipsen»).

Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τη μετάβασή σας στον Ιστότοπο, αποδέχεστε, απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα, τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις.

 1. 2. Χρήση πληροφοριών

Ο Ιστότοπος αποτελεί πηγή ευαισθητοποίησης για τη νόσο, ενημέρωσης και στήριξης για ασθενείς (ή τους φροντιστές αυτών) που ζουν με τον καρκίνο του μαστού. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τις συμβουλές από ιατρούς και επαγγελματίες του τομέα υγείας, ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας ή για τη χώρα σας και πιθανώς να μην είναι πλήρεις. Αν επιθυμείτε ιατρική συμβουλή ή αν έχετε απορίες που σχετίζονται με την πάθησή σας, πρέπει να απευθύνεστε πάντοτε στον γιατρό σας.

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι τα άτομα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες του ιστότοπου είναι μοντέλα και όχι πραγματικοί ασθενείς. Πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρούσα ενότητα, η Ipsen δεν εγγυάται ούτε διαβεβαιώνει ότι η χρήση του υλικού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο από εσάς δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων μερών τα οποία δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την Ipsen. Με εξαίρεση την έγκριση για την προαναφερόμενη περιορισμένου εύρους χρήση, δεν παρέχεται ούτε εκχωρείται σε εσάς καμία άδεια ή δικαίωμα για τις πληροφορίες ή οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της Ipsen ή τυχόν άλλου μέρους.

Ο παρών Ιστότοπος δύναται να περιέχει ή να αναφέρει πληροφορίες, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα που συνιστούν εμπορική ιδιοκτησία της Ipsen και/ή άλλων μερών. Δεν σας παρέχεται ούτε σας εκχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα για τέτοιου είδους εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και άλλα δικαιώματα που συνιστούν εμπορική ιδιοκτησία της Ipsen και/ή άλλων μερών.

 1. 3. Μη παροχή εγγυήσεων

Αν και η Ipsen καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες του Ιστότοπου είναι ακριβείς και ενημερωμένες, αυτές ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Ipsen διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, διορθώσεις και/ή βελτιώσεις σε σχέση με τις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Ipsen δεν διασφαλίζει ούτε εγγυάται με κανέναν τρόπο την ακρίβεια των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.

 1. 4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 2. α) Συλλογή ανώνυμων δεδομένων

  Δεν θα πραγματοποιείται καμία συλλογή προσωπικών δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την ταυτότητά σας χωρίς να το γνωρίζετε. Ωστόσο, κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο, λαμβάνονται αυτόματα ορισμένα δεδομένα του χρήστη:

  • η διεύθυνση IP του χρήστη (η διεύθυνση αυτή, που επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αποδίδεται στον υπολογιστή του χρήστη από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου)
  • η διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο ο χρήστης μεταβαίνει απευθείας στον Ιστότοπο της Ipsen
  • η ημερομηνία και η ώρα που πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του χρήστη στον Ιστότοπο και οι σελίδες που επισκέφτηκε
  • το λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή του χρήστη, καθώς και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί
  • τα «cookies» (τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά του χρήστη, όπως τον τρόπο μετάβασης στις ιστοσελίδες, το χρονικό διάστημα και τον αριθμό επισκέψεων).

  Επομένως, η Ipsen συλλέγει ανώνυμα δεδομένα χρήστη για τον συγκεκριμένο Ιστότοπο (ή ανώνυμα στοιχεία), όπως τις σελίδες που επισκέπτεστε και τις αναζητήσεις που πραγματοποιείτε. Αυτά τα δεδομένα είναι ανώνυμα εφόσον, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη του Ιστότοπου.

  Χρησιμοποιούμε αυτές τις ανώνυμες πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των ιστοτόπων μας και για να λάβουμε συνολικά στατιστικά στοιχεία για τις επισκέψεις σας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία μπορούν να συνταχθούν από τρίτα μέρη, τα οποία δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.

  β) Χρήση cookies

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για τη μετάβασή σας σε έναν ιστότοπο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν τη συσκευή σας.

  Μπορείτε να εμποδίσετε την καταχώρηση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε να λαμβάνετε μια προειδοποίηση πριν την αποδοχή των cookies ή η λήψη των cookies να μην γίνεται ποτέ δεκτή.

  Στον ιστότοπό μας, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται social plug-ins ή κουμπιά κοινοποίησης, ώστε να μπορείτε να κοινοποιήσετε περιεχόμενο από τον Ιστότοπό μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γνωστοποιήσετε σε άλλους τι είδατε στον συγκεκριμένο ιστότοπο ή να εκφράσετε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

  Η ύπαρξη και μόνο social plug-ins σε έναν ιστότοπο – ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε ή όχι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση cookies στον σκληρό σας δίσκο, τα οποία ανιχνεύουν τις δραστηριότητες περιήγησης και υποδεικνύουν τα ενδιαφέροντά σας.

  Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί της διαδικασίας που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Η δημιουργία και η χρήση cookies από τρίτα μέρη διέπεται από τις δικές τους πολιτικές περί απορρήτου. Πρίν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα social plug-ins ή δίκτυα, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις πολιτικής των τρίτων μερών, ώστε να μάθετε για ποιες χρήσεις προορίζουν τα συγκεκριμένα cookies, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών σκοπών, όπως και τι είδους πληροφορίες περιήγησης ενδέχεται να συλλεχθούν μέσω των ειδικών plug-ins. Ανατρέχοντας στις συγκεκριμένες πολιτικές περί απορρήτου, θα μπορέσετε να λάβετε αποφάσεις αναφορικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων, για τις ρυθμίσεις απορρήτου σε κάθε λογαριασμό που έχετε στα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο, ζητήθηκε η ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μεταβαίνετε, να τροποποιείτε και να διαγράφετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία αποκαλύπτονται μέσω της χρήσης των cookies. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε (βλ. παρακάτω). Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή.

  Η Ipsen θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (τον ταυτοποιητή cookie) για τρεις μήνες. Επιπλέον, για να αναλύονται οι προτιμήσεις σας και εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, σε ορισμένα από τα άρθρα και τα μηνύματά μας ενδέχεται να περιλαμβάνονται web beacons (εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων) τρίτων μερών, προκειμένου να ταυτοποιούνται οι σελίδες που προβάλλονται, να καταχωρείται η συχνότητα εμφάνισής τους και ο αριθμός επισκεπτών, να αναλύονται τα μοτίβα επισκεψιμότητας και να παράγονται στατιστικά στοιχεία για το πιο δημοφιλές περιεχόμενο.

  Τέλος, είναι διαθέσιμες εγγραφές ήχου και εικόνας, podcasts και webcasts μέσω των υπηρεσιών τρίτων μερών. Κατά την ενδεχόμενη επίσκεψή σας και εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν cookies στον σκληρό σας δίσκο, βοηθώντας μας να ταυτοποιήσουμε το πιο δημοφιλές περιεχόμενο.

  Μπορείτε να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με τα cookies στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org

  γ) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντα της Ipsen.

  Όταν μας αποστέλλετε ένα μήνυμα μέσω του Ιστότοπού μας, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών και εξυπηρετούν αποκλειστικά στην επικοινωνία μας μαζί σας. Κανένα δεδομένο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα μέρη δίχως την προγενέστερη έγκρισή σας.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για εσάς. Μπορεί να επιβαρυνθείτε με ένα ποσό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το κόστος αναπαραγωγής των ζητούμενων πληροφοριών. Αν θέλετε ένα αντίγραφο των τηρούμενων πληροφοριών που σας αφορούν, μπορείτε να γράψετε στον Υπεύθυνο Σύνταξης του παρόντος ιστότοπου ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.web@ipsen.com. Αν πιστεύετε ότι οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που τηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό, ανατρέχοντας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Θα διορθώσουμε άμεσα τυχόν πληροφορίες που θα αποδειχτούν εσφαλμένες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, καθώς και να αντιταχθείτε, για βάσιμους λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, ενημερώνοντας μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

  δ) Ασφάλεια

  Για να προστατέψει τα προσωπικά στοιχεία που αποκαλύπτετε, η Ipsen χρησιμοποιεί τεχνολογία ασφαλείας. Το Διαδίκτυο παραμένει εντούτοις ένα ανοικτό δίκτυο και, συνεπώς, η Ipsen δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τρίτα μέρη δεν θα υποκλέψουν ή δεν θα εκτρέψουν τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ipsen δεν θα θεωρείται υπεύθυνη.

  Η Ipsen δεν εγγυάται ότι στους υπόλοιπους ιστότοπους που είναι συνδεδεμένοι με τον παρόντα Ιστότοπο θα εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά που ορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι υφίσταται τέτοιου είδους προστασία, αν πρόκειται να διαδώσετε προσωπικά δεδομένα στους συγκεκριμένους ιστότοπους.

  1. 5. Παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων

  Αν η Ipsen αντιληφθεί ότι έχετε παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δύναται να λάβει άμεσα επανορθωτικά μέτρα, μεταξύ άλλων, να εμποδίσει τον χρήστη να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Αν η Ipsen θιγεί ή υποστεί βλάβες από την παράβασή σας, δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αξιώσει χρηματική αποζημίωση από εσάς.

  1. 6. Αναθεωρήσεις

  Η Ipsen δύναται, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, επικαιροποιώντας την παρούσα ανάρτηση και ενημερώνοντας τους χρήστες με πρόσφορα μέσα (όπως με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα αναδυόμενο παράθυρο στον Ιστότοπο, το οποίο θα σας ζητά να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την τροποποιημένη έκδοση). Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις ξεκινούν να ισχύουν εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά την ενημέρωση. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να το υποδείξετε μέσω του μηχανισμού που παρέχεται στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, να σταματήσετε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Θα πρέπει να επισκέπτεστε ανά τακτά διαστήματα τη συγκεκριμένη σελίδα για να εξετάζετε τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν.

  Η Ipsen διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Στην περίπτωση μιας τέτοιου είδους διακοπής, θα λάβετε σχετική προειδοποίηση.

  1. 7. Πνευματική ιδιοκτησία

  Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου προστατεύεται πλήρως από τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προβολή ή η περαιτέρω χρήση με οποιονδήποτε τρόπο όλου του υλικού που περιέχεται στον παρόντα Ιστότοπο χωρίς την πρωτύτερη έγγραφη έγκριση της Ipsen.

  1. 8. Διαχωρισιμότητα

  Η ακυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε διάταξης από τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης, η οποία θα συνεχίζει να ισχύει πλήρως, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ακυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα σχετίζεται με όρο ουσιαστικής σημασίας των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων.

  1. 9. Εφαρμοστέο δίκαιο

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η χρήση του Ιστότοπου θα διέπονται από το γαλλικό δίκαιο, εκτός των διατάξεων του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

  1. 10. Επίλυση διαφορών

  Για διαφορές που δεν δύνανται να επιλυθούν με συμβιβασμό μεταξύ των μερών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια του Παρισιού, Γαλλία.

  Τελευταία ενημέρωση 23 Ιούνιου 2017